top of page

Nasi wykładowcy:

received_3172930069648482_edited.jpg

Psycholog, pedagog, neuroterapeuta. Autor artykułów naukowych dotyczących rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością rozwojową (metodą Andrása Peto) oraz prac naukowych z zakresu neuropsychologii i psychologii osobowości. Prezes Polskiej Fundacji Dobroczynnej „Gdy Liczy się Czas” 

 Являюсь консультантом по работе с зависимостью и созависимостью.  Сотрудничаю по вопросам   психоонкологии_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ z Fundacją Polskiego Forum Migracyjnego, Polskim Stowarzyszeniem Psychoonkologów. Autor programów dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień, edukacji zdrowotnej

https://www.nvoytsel.com/

SAsset-9_2x-100-pf7noxduecaldev4v42cr6eoqgckplo2lboip6rx00.jpg

Julia Turczaninowa

profesor, kandydat nauk pedagogicznych, magister fizyki; światowej sławy nauczyciel z ponad czterdziestoletnim doświadczeniem, kierownik wielu międzynarodowych projektów edukacyjnych w USA i Europie. (USA)

Без названия_edited.jpg

Tamara Yacenko

Doktor psychologii. Akademik Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych

Ukraina. Profesor Katedry Psychologii Praktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. MP Dragomanova (Ukraina) 

images.jpg

Anna Dodziuk van Kooten

Psychoterapeuta, Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Superwizor terapii uzależnień Państwowej Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Rady Inspektorów Psychoterapii Uzależnień Polska. 

Psychoterapeuta, specjalista w zakresie poradnictwa rodzinnego oraz uzależnienia i współzależności od alkoholu

Ekspert kampanii „Hospicjum to też życie”

Autor 19 pozycji książkowych

Autorka licznych artykułów i tłumaczeń https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Dodziuk

marzena-samardakiewiczчб.jpg

Mazena Samardakiewicz

Psycholog kliniczny 
Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego
Adiunkt Katedry Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie
Kierownik Katedry Psychologii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Konsultant Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie psychologii klinicznej dziecka chorego somatycznie, przewodniczący Polskiej Grupy Psychoonkologicznej Dzieci Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Organizuje spotkania robocze psychologów pracujących w ośrodkach onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce, prowadzi szkolenia dla pielęgniarek, psychologów i lekarzy POZ w zakresie komunikacji z pacjentami, zagadnień psychoonkologicznych, aktywnie uczestniczy w pracach International Society of Pediatric Oncologists (SIOP i SIOP Europe) oraz Towarzystwo Pediatryczne, grupa w ramach Światowego Towarzystwa Psychoonkologicznego (IPOS). Obecnie przygotowuje opis kwalifikacji psychoonkologicznej zgodnie ze Zintegrowaną Ramą Kwalifikacji.

Współautorka książek „Dziecko z chorobą nowotworową”, „Przejdź przez raka dzieciństwa”, a także monografii i artykułów naukowych dotyczących pomocy psychologicznej dziecku leczonemu z powodu choroby nowotworowej.

Организует рабочие встречи психологов, работающих в центрах детской онкологии и гематологии в Польше, проводит учебные курсы для медсестер, психологов и врачей первичного звена по вопросам общения с пациентами, психоонкологическим вопросам, активно участвует в работе Международного общества детских онкологов (SIOP и SIOP Europe) и Педиатрического общества, группы в рамках Всемирного психоонкологического общества (IPOS). В настоящее время занимается подготовкой описания психоонкологической квалификации в соответствии с Интегрированной рамкой квалификаций.

Соавтор книг «Ребенок с онкологической болезнью», «Пройдите через детское онкологическое заболевание», а также монографий и научных статей по психологической помощи ребенку, леченному от рака.

Profesor, doktor nauk medycznych. Psycholog kliniczny. Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. 
Adiunkt Katedry Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie
Kierownik Katedry Psychologii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

83656171_1402240853290671_855162588890136576_n.jpg

Psychoterapeuta, Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologiczno-Psychiatrycznego. 

Opiekun Psychoterapii Uzależnień w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Uzależnienia Alkoholowego. (Polska) 

Anna Dodziuk van Kooten

Współpracujemy

119042112_1708880259279041_8148967952089
Anna Dodziuk van Kooten
svetlana-lipinskaja-o-tanceterapii-848x4
praktykdialogu-768x983.jpg

Natalia Wojtsel

Anna Dodziuk van Kooten

Anna Dodziuk van Kooten 

Swietłana Lipińska

Swietłana Lipińska

Certyfikowany psychoterapeuta, trener, superwizor. Certyfikowany terapeuta EMDR. Autor innowacyjnej metody integracyjnej terapii konsonansowej. Czołowy specjalista na Ukrainie w zakresie psychologii ciała. Autor książek, programów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych. Основатель Consonance Therapy Institute.  Участник многочисленных теле и радио эфиров._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

https://switlipinska.com/

Weronika Augustynowicz

Weronika Augustynowicz

Doktor nauk humanistycznych. Wykładowca psychologii na KUL. Specjalista w zakresie resocjalizacji, readaptacji, profilaktyki i budowania systemów wsparcia dla grup osób wykluczonych społecznie

Trener, Trener. Certyfikowany Trener Motywującego Dialogu

https://weronika-augustynowicz.pl/

15267505_1261243830602475_18893435898910

prof. inne nauki medyczne

Mazhenna Samardakevich 

Marzena Samardakiewicz 

Stephen E. Brock, PhD, NCSP, LEP

Stephen E. Brock, PhD, NCSP, LEP
• School Psychologist (18 years; Lodi USD, Lodi, CA)
• Lead School Psychologist (6 years; Lodi USD, Lodi, CA)
• School Psychology Professor (21 years; CSU, Sacramento)
• School Psychology Program Coordinator (13 years; CSU, Sacramento)
• CASP & NASP Past President (2005/06 & 2014/15)

prof. Dr med. Christina de Walden-Galushko

Krystyna de Walden-Gałuszko

Krystyna de Walden-Gałuszko prof. lekarz med. Sciences,  psycho-onkolog i psychiatra, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej.

pracuje jako psychoonkolog w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku. Współzałożyciel infolinii onkologicznej. W latach 1987-1996 pracowała jako adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a w latach 1992-1995 kierowała tą katedrą. W 1996 roku przeniosła się do pracy w Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 1 października 2013 r. kierownik Kliniki Psychiatrii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jest członkiem rady naukowej czasopisma Medycyna Paliatywna w Praktyce.

Masterov-Boris.jpg

Профессор Борис Мастеров (Израиль)

Доцент факультета практической психологии, кандидат психологических наук. Бизнес-тренер, бизнес-консультант; совладелец, директор Департамента разработки программ и подготовки тренеров группы тренинговых компаний "Мастерская Мастерова". Проводит тренинги и работает в сфере организационного консультирования более 20 лет, с середины 80-х гг.

Опыт работы с травмой:

* Пострадавшие в армянском землетрясении 1988 г. и члены их семей («ампутанты», потеря детей, близких).

* Пострадавшие при разгоне демонстрации в Тбилиси 9 апреля 1989 г.

* Беженцы из Баку 1990 (дети и родители). * Военный PTSD (афганские и вьетнамские ветераны).

* Бесланский теракт 2004 г. (работаю с группой бесланских психологов по настоящее время).

Lilia Potonia (Lilia Potonia)

Psycholog, arteterapeuta, terapeuta gestalt. Szef Stowarzyszenia „Terraz Senioras”  

http://lilia-potonia.blogspot.com/

Inessa Klochko 

 Praktykujący psycholog, psychoterapeuta,

terapeuta Gestalt

Certyfikaty 

„Pozytywna Psychoterapia, Transkulturowa Terapia Rodzinna i Medycyna Psychosomatyczna”*

Stowarzyszenie Psychoterapeutów Pozytywnych 2001; MIGIP - "Cechy i metody programów szkoleniowych z młodzieżą zagrożoną" 2003; „Współczesna Psychologia i Medycyna Psychosomatyczna” – Krymski Uniwersytet Medyczny i Ukraińskie Stowarzyszenie Nowoczesnej Psychologii, Coachingu i Medycyny Psychosomatycznej Akademia Homotoksykologii dr Reckeweg Baden-Baden, Niemcy – „Podstawowy kurs homotoksykologii i terapii antyhomotoksycznej” 2009; Ukraińska Akademia Medycyny Biologicznej - "Kompleksowa terapia regulująca stawanie się organizmem" 2009

  • Autor metod,  

 poradniki i publikacje:

  • „Badania psychodiagnostyczne w edukacji biznesowej”, „Zjawiska psychoterapii w doradztwie organizacyjnym”; „Monitorowanie socjopsychologicznej charakterystyki tendencji grupowych studentów kierunków biznesowych”;„Psychologia”; „Psychologia ogólna”, „Psychologia osobowości”; „Psychologia kultury”; „Psychologia reklamy”, „Psychologia komunikacji”, „Wychowywanie dzieci z miłością”, „Jog do miliona”

bottom of page